KABEL-MONT društvo s ograničenom odgovornošću za montažu, trgovinu, ugostiteljstvo, građevinarstvo, prijevoz, uvoz i izvoz

Sjedište: HR-40318 DOMAŠINEC, M. Pušteka 8

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/3243-4 od 18.12.1995. godine, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070046167

Osnivački akt:

1.	Izjava o usklađenju općih akata sa ZTD od 18.12.1995. godine.
2.	Odlukom člana društva od 23.12.1997. g. u cijelosti stavljena van snage Izjava o usklađenju od 18.12.1995. g. zbog povećanja temeljnog kapitala i promjene predmeta poslovanja i donijeta nova Izjava osnivača od 23.12.1997. g.
3.	Odlukom od 02. lipnja 1999. g. izmijenjen je čl. 9. Izjave od 23. prosinca 1997. g. - odredbe o predmetu poslovanja, te izdan pročišćeni tekst Izjave od 02.06.1999. g.
4.	Odlukom člana društva od 14.01.2002. g. izmijenjen je čl. 9. Izjave od 02.06.1999. g. u svezi predmeta poslovanja društva i donijet je izmijenjeni tekst Izjave dana 14.01.2002. g.
5.	Odlukom člana društva od 04.05.2011. godine Izjava od 14.01.2002. godine izmijenjena je u cijelosti te je donesen pročišćeni tekst Izjave dana 04.05.2011. godine.

Upise u glavnu knjigu proveli su:

0001 	Tt-95/3243-4 		24.10.1997 	Trgovački sud u Varaždinu
0002 	Tt-97/1763-3 		26.04.1999 	Trgovački sud u Varaždinu
0003 	Tt-99/626-2 		15.06.1999 	Trgovački sud u Varaždinu
0004 	Tt-02/33-2 		16.01.2002 	Trgovački sud u Varaždinu
0005 	Tt-07/265-2 		01.03.2007 	Trgovački sud u Varaždinu
0006 	Tt-08/1392-3 		12.09.2008 	Trgovački sud u Varaždinu
0007 	Tt-09/1365-2 		19.11.2009 	Trgovački sud u Varaždinu
0008 	Tt-11/823-2 		20.05.2011 	Trgovački sud u Varaždinu
eu / 				31.03.2009 	elektronički upis
eu / 				21.06.2010 	elektronički upis
eu / 				29.06.2011 	elektronički upis
eu / 				03.04.2012 	elektronički upis
eu / 				03.04.2013 	elektronički upis
eu / 				30.06.2014 	elektronički upis
eu / 				24.04.2015 	elektronički upis
eu / 				11.04.2016 	elektronički upis
eu /				20.03.2017	elektronički upis
eu /				12.04.2017	elektronički upis
eu /				16.03.2018	elektronički upis
eu /				12.03.2019	elektronički upis
eu /				27.04.2020	elektronički upis


Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna, uplaćen je u cjelosti

Poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d.

IBAN: HR2123400091100229529

OIB (VAT ID): HR 29990397314

Uprava: Danijel Tomašek, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
	Andrija Tomašek, prokurist, zastupa društvo samostalno i pojedinačno